Cao tốc Bắc- Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 đoạn từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh có tổng cộng 4 dự án. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các ban quản lý dự án, nhà thầu…tiến độ của các công trình này đang tích cực được đẩy nhanh.

Cao Tốc Mai Sơn- Quốc Lộ 45

Dự án Mai Sơn – Quốc lộ 45 dài 63,37km (tỉnh Ninh Bình 14,35km, tỉnh Thanh Hóa 49,02km), khởi công từ 30/9/2020, với tổng mức đầu tư hơn 12.100 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước. Cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 giai đoạn hoàn chỉnh được xây dựng theo quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/giờ; giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội – Thanh Hoá chỉ còn hơn 2 giờ thay vì hơn 3 giờ hiện nay; đồng thời tạo lực đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư cho các địa phương có cao tốc đi qua.

Sau hơn 1 năm triển khai, sản lượng thi công đã đạt 3.442,54 tỷ đồng (đạt 50,1% giá trị xây lắp theo hợp đồng). Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ vào cuối tháng 12/2022. Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban quản lý dự án Thăng Long cho biết đang yêu cầu các nhà thầu, tư vấn giám sát lập lại tiến độ theo hướng rút ngắn khoảng 3 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Dự án này có sự tham gia của hàng loạt các doanh nghiệp lớn như liên danh Xuân Trường – Sơn Hải, liên danh Cường Thịnh Thi – Tổng công ty 319 – Định An, liên danh Đèo Cả – Hải Thạch – Hoàng Long…

Cao Tốc Quốc Lộ 45- Nghi Sơn

Dự án Quốc lộ 45 – Nghi Sơn dài 43km, đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.534 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và được khởi công từ tháng 8/2021. Đến nay, sản lượng dự án đạt khoảng 533 tỷ đồng (đạt 17% giá trị hợp đồng).

Dự án Quốc lộ 45 – Nghi Sơn được chia thành 3 gói thầu xây lắp, gồm XL1 do liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn – Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy thực hiện; XL2 do liên danh Công ty Cổ phần Licogi 16 – Công ty TNHH Định An – Công ty Cổ phần 471 thực hiện; XL3 do liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung – Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam thực hiện.

Cao Tốc Nghi Sơn- Diễn Châu

Dự án Nghi Sơn – Diễn Châu dài 50km đi qua 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, với tổng mức đầu tư khoảng 7.293 tỷ đồng, trong đó gồm chi phí xây dựng và thiết bị 4.305,9 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư 1.778,1 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác 553 tỷ đồng; chi phí dự phòng 656 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 7/2021 và dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2023. Đến nay, sản lượng ước tính tại dự án đạt 15% tổng giá trị hợp đồng, không bao gồm dự phòng, tiến độ đáp ứng yêu cầu so với kế hoạch hết tháng 2/2022 là 14,98%

Dự án Nghi Sơn – Diễn Châu gồm 4 gói thầu, do liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải – Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả – Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả; liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp – Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn – Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính; liên danh Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) – Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung và liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 – Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam – Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sơn chia nhau thực hiện.

Cao Tốc Diễn Châu- Bãi Vọt

Dự án Diễn Châu – Bãi Vọt dài 49km, đi qua 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, với tổng mức đầu tư khoảng 11.157 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư huy động khoảng 5.090 tỷ đồng, vốn nhà nước tham gia hơn 6.067 tỷ đồng. Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công – tư (PPP). Được khởi công từ tháng 5/2021, đến nay dự án đạt giá trị sản lượng là 123,720/8.595,041 tỷ đồng, tương đương 1,44% giá trị các hợp đồng.

Nhà thầu thi công dự án là liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp – Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 – Công ty TNHH đầu tư Núi Hồng – Tổng công ty xây dựng Trường Sơn – Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng VINA2.