Cập nhật tiến độ bảng hàng TNR Stars Bỉm Sơn suất ngoại giao: 08/03/2023 

Bảng hàng đất nền dự án TNR Stars Bỉm Sơn

Bảng hàng đất nền liền kề.xlsx (tải xuống)

Tiến độ đóng tiền Liền kề dự án TNR Stars Bỉm Sơn