Cập nhật tiến độ bảng hàng TNR Bỉm Sơn 01/12/2021

1. Bảng hàng Liền kề:

Bang hang lien ke (Tải xuống)

Tiến độ đóng tiền Liền kề dự án TNR Stars Bỉm Sơn

2. Bảng hàng Shophouse:


Bang hang nha pho (Shophouse) – Tải xuống

Tiến độ đóng tiền Shophouse dự án TNR Stars Bỉm Sơn